Pamiętają życie sprzed reinkarnacji! Full HD :: Polska Agencja Kosmiczna

Pamiętają życie sprzed reinkarnacji! (03:15 01.09.2018)

Czy rzeczywiście reinkarnacja istnieje, w sensie życie po życiu, czy jest to tylko złudzenie demonów, jakie za czasów życia kogoś, kogo postrzegamy o reinkarnację, ukradły historię poprzednio zmarłej osoby, by teraz na pokuszenie twierdzić, iż kiedyś żyli i pamiętają poprzednie wcielenia?