Prawdziwa starożytna Jerozolima w Yoros! Full HD :: Polska Agencja Kosmiczna

Prawdziwa starożytna Jerozolima w Yoros! (03:50 01.09.2018)

Yoros-olima starożytną biblijną Jerozolimą nad Bosforem k/Istambułu, niegdyś Konstantynopola. Ukrywana przez setki lat przez żydów chazarskich i zabrana historią do Jerozolimy Izraelskiej. Czy kościół Bizantyjski bał się tak bardzo swoich wiernych, że zmienił miejsce kaźni i roku kaźni Jezusa, by nie wyszło na jaw że to on stał za ukrzyżowaniem Jahuszua, czyli Jezusa?