Odtajnione zbrodnie elit szokują świat! Full HD :: Polska Agencja Kosmiczna

Odtajnione zbrodnie elit szokują świat! (03:59 01.09.2018)

Mordowali i tworzyli terroryzm by przejmować bogate kraje w ropę! Do dziś, nikogo służby nie zatrzymały i nie przesłuchały, gdyż prawa na bogatych za zbrodnie przeciwko ludzkości się nie stosuje. Teraz w Polsce siedzą na drugich co do wielkości na świecie pokładach tytanu, strasząc iż chronią Polskę przed agresją Rosji, ukrywając iż za kulisami Rockefellerów i Rothschildów stoi Surkow.