Skażone włókna Morgellona atakują ludzi! Full HD :: Polska Agencja Kosmiczna

Skażone włókna Morgellona atakują ludzi! (08:44 05.09.2018)

Rozpoczyna się globalna epidemia z udziałem nanowłókien! Rozpylane przez samoloty, dostają się do ludzkiego organizmu powodując rozrost i tworzenie się podskórnych chipów radiowych. Już w Berlinie blisko Polski u tamtejszych mieszkańców, zlokalizowano pierwsze w blisko nas symptomy tej choroby i olbrzymie u nich ładunki radiowe, wytwarzane przez te tworzące się chipy.