Mistyfikacja lądowania sondy na Marsie! Full HD :: Polska Agencja Kosmiczna

Mistyfikacja lądowania sondy na Marsie! (12:54 01.12.2018)

Po raz kolejny NASA, w tym przypadku przy udziale Polskiej firmy ogłosiła udane lądowanie sondy na Marsie. Jako, iż istnieje szereg dowodów, że nikt nigdy nie przedostał się przez specyficzne szkło nieba, czyli Linię Karmana na wysokości 100 km nad ziemią, to nadal banialuki o podbojach kosmicznych sączą od naiwnych krajów świata miliardy dolarów. Przedstawiamy studio pustynne.